Polityka plików cookie od Descheemaecker Pigeon Center

Usługi online

The Descheemaecker Pigeon Center wykorzystuje pliki cookie do swoich wszystkich usług online, w szczególności do wszystkich stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług Descheemaecker Pigeon Center, które są dostępne przez Internet. W tym przypadku odniesienia do "Usług" obejmują również wszystkie usługi i produkty firm w Descheemaecker Pigeon Center.

Najnowszy komunikat cookie dotyczący aktualizacji: 8 czerwca 2018 r.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie?

Descheemaecker Pigeon Center BVBA, z siedzibą w Raymond Delbekestraat 165 w 2980 Zoersel, Belgia, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem w tym oświadczeniu.

Inspektor ochrony danych w zakresie ochrony danych został wyznaczony w Descheemaecker Pigeon Center. Ta osoba nadzoruje ochronę Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z inspektorem na adres privacy@pigeoncenter.be.

2. Co to są pliki cookie i dane osobowe?

Pliki cookie to małe pliki umieszczane na komputerze / urządzeniu przez strony internetowe i aplikacje, z których korzystasz. Na przykład podczas odwiedzania strony internetowej pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera, dzięki czemu użytkownik jest rozpoznawany jako użytkownik podczas kolejnej wizyty na tej stronie. Z tego powodu nie będziesz musiał się ponownie logować za każdym razem, gdy chcesz korzystać z usług Descheemaecker Pigeon Center. Za pośrednictwem Descheemaecker Pigeon Center i / lub stron trzecich można również zbierać informacje na temat korzystania z określonej strony internetowej lub aplikacji. Używanie plików cookie jest bezpieczne. Żadne dane osobowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail, nie mogą być uzyskane z plików cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być używane w kampaniach e-mailowych i telemarketingowych. W zakresie, w jakim Descheemaecker Pigeon Center gromadzi dane osobowe użytkownika za pomocą plików cookie, Descheemaecker Pigeon Center przetwarza je zgodnie z postanowieniami Oświadczenia o ochronie prywatności i Polityki plików cookie.

3. W jaki sposób prosimy o zezwolenie na umieszczanie plików cookie?

Podczas odwiedzania strony internetowej w jej dolnej części wyświetlany jest baner informujący o wykorzystaniu plików cookie w tej witrynie. Możesz przeczytać wszystkie informacje dotyczące plików cookie w tym miejscu.

W przypadku analitycznych plików cookie działamy na podstawie Twojej domyślnej zgody. Jeśli nadal będziesz przeglądać witrynę, uznamy to za Twoją zgodę na umieszczanie plików cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli nie chcesz plików cookie, przeczytaj punkt 5: "Zarządzanie plikami cookie lub usuwanie".

4. Z których plików cookie korzystamy?

4.1 Funkcjonalne i niefunkcjonalne pliki cookie

Istnieją różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania usług online i dlatego mogą być umieszczane bez Twojej zgody. Są to na przykład pliki cookie, które zapewniają, że nie musisz logować się za każdym razem, gdy chcesz korzystać z Usług Descheemaecker Pigeon Center lub aby zapewnić, że zbyt często nie widzisz tej samej reklamy. Innym przykładem są reklamy ciasteczek od stron trzecich, które umieszczają spersonalizowane reklamy w usługach internetowych Descheemaecker Pigeon Center.

W przypadku plików cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania usług online, prosimy o zgodę użytkownika przed jego umieszczeniem. Na przykład serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i Google+ mogą umieszczać pliki cookie za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji Descheemaecker Pigeon Center. Odbywa się to za pośrednictwem przycisków tych sieci społecznościowych, które Descheemaecker Pigeon Center przedstawia Ci na swoich stronach internetowych i aplikacjach w celu promowania treści ("lubię to") lub udostępniania ("tweet"), a czasem nawet przy ładowaniu funkcji multimedialnej strony.

4.2 Pliki cookie i ciasteczka "cookie" firmy Descheemaecker Pigeon Center od stron trzecich

Niektóre pliki cookie są umieszczane na Twoim komputerze przez samo Descheemaecker Pigeon Center. Te ciasteczka są tworzone przez lub dla Descheemaecker Pigeon Center, są przechowywane przez Descheemaecker Pigeon Center na twoim komputerze / urządzeniu i tylko Descheemaecker Pigeon Center ma dostęp do tych plików cookie i informacji, które są gromadzone za pomocą pliku cookie. Jak już wspomniano, pliki cookie stron trzecich są również umieszczane za pośrednictwem usług online Descheemaecker Pigeon Center. Pliki cookie stron trzecich są tworzone przez osoby trzecie lub na ich rzecz i są przechowywane przez osoby trzecie na komputerze / urządzeniu.

5. Zarządzaj lub usuwaj pliki cookie

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować te typy plików cookie. Możesz odmówić lub usunąć pliki cookie na swoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Sposób, w jaki to robisz, zależy od przeglądarki. Zapoznaj się z instrukcją i jeśli to konieczne, z funkcją pomocy przeglądarki. Uwaga: ustawienia należy ustawić osobno dla każdej przeglądarki i dla komputera / urządzenia!

Jeśli odmówisz, usuniesz lub wyłączysz pliki cookie, może to spowodować, że niektóre funkcje witryny nie działają wcale lub działają nieprawidłowo. Może to negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkownika witryny.

6. Jaki jest okres przechowywania?

W niektórych przypadkach pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, w innych przypadkach te pliki cookie są przechowywane dłużej i mogą być również odczytywane podczas kolejnej wizyty w tych usługach online.

7. Czy chcesz zadać nam pytanie lub skorzystać z prawa do przeglądania, poprawiania, ograniczania, usuwania lub zgłaszania sprzeciwu wobec danych?

7. Czy chcesz zadać nam pytanie lub skorzystać z prawa do przeglądania, poprawiania, ograniczania, usuwania lub zgłaszania sprzeciwu wobec danych?
W takim przypadku: sprawdź nasze oświadczenie o ochronie prywatności.

8. Zmiany w tym oświadczeniu

Jeśli wprowadzimy zmiany w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie, zmienione oświadczenie zostanie opublikowane tutaj, a wzmianka o dacie przeglądu będzie na górze. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tym oświadczeniu, które znacząco zmieni nasze praktyki dotyczące prywatności, możemy również poinformować Cię o tym w inny sposób, na przykład wysyłając do Ciebie e-mail lub publikując powiadomienie na naszej stronie przed wprowadzeniem tych zmian.

Wszystkie gołębie ELITE >

Wiadomości o gołębiach w twojej skrzynce pocztowej? Zarejestruj!


Dziękujemy za rejestrację.

Po zarejestrowaniu zostaniesz dodany do listy mailingowej Descheemaecker Pigeon Center. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj subskrypcję” w naszych wiadomościach