Ogólne warunki tej strony

Ostatnie oświadczenie o ochronie prywatności: 8 czerwca 2018 r.

1. Możliwość zastosowania

Ta strona internetowa jest zarządzana przez Descheemaecker Pigeon Center BVBA, z siedzibą w Raymond Delbekestraat 165, 2980 Zoersel, zwaną dalej "DPC". Warunki korzystania z tej strony internetowej można znaleźć poniżej w szczegółach.

Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że zgadzasz się na te warunki. The Descheemaecker Pigeon Center może zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym czasie, a zmienione warunki są ważne od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej.

Czy nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania? Następnie prosimy o opuszczenie strony internetowej.

2. Odpowiedzialność

DPC komponuje zawartość tej strony z największą ostrożnością. Niemniej jednak "DPC" nie może zagwarantować, że zawartość witryny jest poprawna, aktualna i kompletna. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub usterki w działaniu strony internetowej.

Informacje na tej stronie zostały zawarte w dobrej wierze, ale są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Jeśli na stronie internetowej znajduje się odniesienie do produktów lub usług, nie oznacza to, że sprzedajemy lub dostarczamy ten produkt lub usługę.

W związku z tym "DPC" nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, które poniosą Państwo w związku z wizytą na naszej stronie internetowej. To samo dotyczy wizyt na innych stronach internetowych za pośrednictwem linku na naszej stronie internetowej.

Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki, wirusy, przerwy lub błędy w sieci.

3. Linki do innych stron internetowych

W różnych miejscach na tej stronie mogą być oferowane automatyczne łącza do innych stron internetowych, oprócz naszych własnych informacji. Może się to zdarzyć na przykład za pośrednictwem hiperłącza, banera lub przycisku. "DPC" niekoniecznie musi mieć połączenie z tymi stronami internetowymi lub ich właścicielami. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za te inne strony internetowe ani za informacje, które można znaleźć na ich temat.

4. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do tej strony należą do "DPC" lub do firm, które są z nami powiązane, lub zostały włączone za zgodą odpowiednich właścicieli.

Te prawa własności intelektualnej obejmują również prawa autorskie i / lub prawa do znaku towarowego we wszystkich tekstach, fotografiach, rysunkach, logo, materiałach wizualnych i dźwiękowych, oprogramowaniu i innych materiałach, które mogą być objęte prawem własności intelektualnej.

Zabronione jest korzystanie z zawartości tej witryny w całości lub w części bez wyraźnej i pisemnej zgody "DPC".

Po uzyskaniu tego pozwolenia możesz przejąć informacje z witryny wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i osobistych. Przez "przejęcie" rozumiemy: drukowanie, pobieranie lub dystrybucję części strony internetowej. Uwaga: jesteś zobowiązany do umieszczenia następującego oświadczenia we wszystkich kopiach: "Copyright © Descheemaecker Pigeon Center. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastanawiasz się, czy twoje wykorzystanie informacji spełnia ten warunek, a następnie prześlij swoje pytanie na adres publishing@pigeoncenter.be.

5. Dane osobowe i prywatność

Czy zamierzasz wprowadzić swoje dane osobowe na tej stronie? Przeczytaj uważnie nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych, które nam przekazujesz.

6. Pytania i skargi

"DPC" chce, aby Twoja wizyta na naszej stronie działała sprawnie. Masz pytanie lub skargę dotyczącą strony? Nie wahaj się skontaktować z nami przez privacy@pigeoncenter.be lub napisz list do Descheemaecker Pigeon Center BVBA, z siedzibą w Raymond Delbekestraat 165, 2980 Zoersel.

7. Transakcje online

Oferowanie opcji płatności w Internecie nie stanowi żadnej gwarancji ze "DPC", że ten system jest bezbłędny, bez awarii, przerw lub błędów. "DPC" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednio lub pośrednio, poniesione w związku z realizacją zleceń płatniczych w Internecie.

Wszystkie gołębie ELITE >

Exclusive! Come and choose your breeding pigeon!

During 8 weeks you can come and choose every Tuesday morning strictly selected breeding pigeons that are an asset to your loft.

Reserve NOW >

Wiadomości o gołębiach w twojej skrzynce pocztowej? Zarejestruj!


Dziękujemy za rejestrację.

Po zarejestrowaniu zostaniesz dodany do listy mailingowej Descheemaecker Pigeon Center. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj subskrypcję” w naszych wiadomościach