Deklaracja prywatności

Rozumiemy, że Twoje zaufanie do nas jest najważniejszym kapitałem "Descheemaecker Pigeon Center BVBA" (zwanym dalej "DPC", "my" lub "nas"). Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna.

Obecne oświadczenie o ochronie prywatności (zwane dalej "Oświadczeniem o ochronie prywatności") dotyczy między innymi (i) naszej strony internetowej www.pigeoncenter.be (zwanej dalej "Stroną internetową"), (ii) wizyt w budynkach i / lub lub ustanowienie DPC i (iii) wszystkich (handlowych) relacji między DPC a jego klientami, potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi i tymi, którzy wykupili jego czasopismo.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera, między innymi, informacje o danych osobowych zbieranych przez DPC, a także informacje o tym, w jaki sposób DPC wykorzystuje i przetwarza te dane osobowe.

DPC pragnie podkreślić, że zawsze stara się działać zgodnie z "Prawodawstwem dotyczącym prywatności", a mianowicie (i) belgijską ustawą o ochronie prywatności z dnia 8 grudnia 1992 r. Dotyczącą ochrony prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, (ii) Rozporządzenie UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne Rozporządzenie w sprawie ochrony danych) i (iii) (przyszłe) ustawodawstwo belgijskie w sprawie wdrożenia wspomnianego rozporządzenia.

Odwiedzając stronę internetową, dzwoniąc do usług DPC, kupując produkty / towary od DPC, subskrybując biuletyn, rejestrując się na seminarium lub wydarzenie DPC, biorąc prenumeratę magazynu DPC, jak również każdą formę komunikacji z DPC oznacza Twoją wyraźną zgodę (poprzez przekazanie twoich danych osobowych lub wyrażanie zgody) na Deklarację prywatności, a tym samym sposób, w jaki DPK zbiera, wykorzystuje i przetwarza twoje dane osobowe.

Proszę zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności zgodnie z prawem i polityką ciastkarską DPC.

I. Rodzaje danych osobowych

DPC może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

DPC automatycznie zbiera również anonimowe informacje na temat korzystania z Witryny. Na przykład, DPC automatycznie zarejestruje, które części odwiedzasz ze strony internetowej, którą przeglądarkę używasz, którą stronę odwiedziłeś podczas korzystania z witryny. Nie możemy zidentyfikować Cię na podstawie tych danych, ale pozwala to DPC na zbieranie statystyk dotyczących korzystania z witryny.

II. Metoda gromadzenia danych osobowych

Te dane osobowe są zbierane z lub w kontekście:

Dane osobowe zebrane przez DPC są więc wyraźnie i dobrowolnie dostarczone przez Ciebie.

Przekazywanie pewnych danych osobowych jest (czasami) warunkiem korzystania z niektórych usług (np. Dostępu do określonych części Strony internetowej, subskrypcji biuletynów, uczestnictwa w określonych działaniach i wydarzeniach). To zawsze spowoduje wskazanie, które dane są obowiązkowe i które są opcjonalne.

III. Wykorzystanie danych osobowych

DPC może wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzanie odbywa się z następujących względów prawnych, w zależności od przypadku:

IV. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

DPC nie ujawni twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy i jej optymalizacji (takiej jak między innymi przetwarzanie płatności, wysyłanie dostaw i dostarczanie usług do DPC). W tym kontekście Twoje dane osobowe mogą zostać upublicznione przez dostawców usług płatniczych, dostawców oprogramowania, partnerów w chmurze, partnerów transportowych, zewnętrznych konsultantów IT, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, instytucje rządowe i inne podmioty prawne, a także zewnętrznych dostawców usług.

Jeśli w tych ramach DPC jest zobowiązany do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, dana strona trzecia jest zobowiązana do wykorzystywania danych osobowych użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Bez uszczerbku dla powyższego, możliwe jest, że DPC może ujawnić twoje dane osobowe:

We wszystkich innych przypadkach DPC nie będzie sprzedawać, wynajmować ani przekazywać danych osobowych stronom trzecim, chyba że uzyska(i) zgodę i (ii) porozumienie w sprawie przetwarzania danych zostało osiągnięte z zainteresowaną stroną trzecią, która zawiera niezbędne gwarancje dotyczące poufność i prywatność zgodnie z traktowaniem Twoich danych osobowych.

V. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Z zasady nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Niemniej jednak, jeżeli będzie to konieczne, wszelkie przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) odbiorcy zamieszkałego lub mającego swoją statutową siedzibę w kraju nieobjętym decyzją o odpowiedniej ochronie wydaną przez Komisję Europejską będzie podlegać przepisom porozumienie o transferze danych, które będzie zawierało (i) standardowe klauzule umowne określone w "Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (decyzja 2010/87 / WE)" lub (ii) zapewniają odpowiednie zabezpieczenia za pomocą jakiegokolwiek innego mechanizmu podstawie ustawy o ochronie prywatności lub wszelkich innych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

VI. Przechowywanie danych osobowych

O ile dłuższy okres przechowywania danych nie jest wymagany lub uzasadniony (i) zgodnie z prawem lub (ii) w wyniku przestrzegania innego zobowiązania prawnego, DPC będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia i realizacji celów, takich jak opisane w niniejszym Oświadczenie o prywatności w "III. Wykorzystanie danych osobowych ".

VII. Twoje prawa do prywatności

W kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych masz następujące prawa do prywatności:

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności, skontaktuj się z privacy@pigeoncenter.be.

Zasadniczo możesz korzystać z tych praw bezpłatnie, korzystając z adresu e-mail wspomnianego powyżej.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynów informacyjnych lub informacji o usługach, produktach i / lub towarach od DPC, możesz po prostu zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając przycisk "zrezygnuj z subskrypcji", jak podano na dole każdej wiadomości e-mail od DPC.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

DPC zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich i uzasadnionych fizycznych, technologicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania (i) nieuprawnionemu lub nielegalnemu dostępowi do twoich danych osobowych, jak również (ii) zagubieniu, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.

DPC będzie przechowywać wszystkie dane osobowe zgromadzone na serwerze na swojej stronie, potencjalnie z kopiami zapasowymi w chmurze w centrach danych w UE.

Niezależnie od (i) polityki bezpieczeństwa DPC, (ii) kontroli, które wykonuje i (iii) działań podejmowanych w tym kontekście, nigdy nie można zagwarantować niezawodnego poziomu bezpieczeństwa. Żadna metoda transferu lub transmisji za pośrednictwem Internetu ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna, tak że DPC nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa w tym kontekście.

IX. Zaktualizuj oświadczenie o prywatności

DPC ma prawo zaktualizować niniejszą Politykę prywatności poprzez umieszczenie nowej wersji na stronie internetowej. W związku z tym zdecydowanie zaleca się regularne odwiedzanie stron internetowych i odpowiedniej strony, na której wyświetlane jest oświadczenie o ochronie prywatności, w celu zapewnienia pełnej wiedzy o wszelkich zmianach.

X. Odniesienia do innych stron internetowych

Witryna internetowa może zawierać hiperlinki do innych stron internetowych. Kiedy klikniesz na jeden z tych linków, możesz zostać przekierowany na inną stronę internetową lub źródło internetowe, które może zbierać informacje o Tobie za pomocą plików cookie lub innych technologii. DPC nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialności lub kontroli nad tymi innymi stronami internetowymi lub źródłami internetowymi, ani ich gromadzeniem, wykorzystywaniem i dystrybucją danych osobowych. Musisz osobiście sprawdzić politykę prywatności tych innych witryn i źródeł internetowych, aby móc ocenić, czy działają zgodnie z przepisami o prywatności.

XI. Skontaktuj się z DPC

Jeśli masz pytania dotyczące oświadczenia o prywatności lub sposobu, w jaki DPC zbiera, wykorzystuje lub przetwarza twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami:

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki DPC odpowiedział na powyższe pytania, lub jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące sposobu, w jaki DPC zbiera, wykorzystuje lub przetwarza twoje dane, możesz złożyć skargę do Komisji Ochrony Prywatności.

Wszystkie gołębie ELITE >

Wiadomości o gołębiach w twojej skrzynce pocztowej? Zarejestruj!


Dziękujemy za rejestrację.

Po zarejestrowaniu zostaniesz dodany do listy mailingowej Descheemaecker Pigeon Center. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj subskrypcję” w naszych wiadomościach